• Tiếng Việt
  • Địa chỉ
  • 369 Văn Cao- Hải An- Hải Phòng

Khóa Topik

 

_ Du học việc làm yêu cầu phải có chứng chỉ Topik 2 hoặc Klat 2 trở lên trong hồ sơ du học.

_ Công ty du học K.E Hàn quốc nhận đào tạo miễn phí tiếng Hàn cho mọi đối tượng.

_Trong thời gian đào tạo, học sinh được hỗ trợ miễn phí tiền nhà ở, sinh hoạt cùng với người Hàn Quốc.

_ Một năm có 8 đợt thi trong đó Topik 4 lần và Klat 4 lần thi.

_Yêu cầu : tuổi từ 18 -29 tuổi, nếu học sinh có Topik 2 hoặc Klat 2 thì sẽ được cấp Visa 100%

TOPIK Điểm đạt yêu cầu

Gii thiệu

Chng chỉ

số điểm

Nội dung thi

Thi gian vào phòng

Bắt đầu

Kết Thúc

Thi gian thi

Số câu hỏi

TOPIK 1

( Điểm tối đa 200 điểm)

TOPIK 1

(80 tr lên)

Đọc

Viết

09:20

10:00

11:40

100 phút

70 câu

TOPIK 2

(140 tr lên)

TOPIK 2

(Điểm tối đa 300 điểm)

TOPIK 3

(120 tr lên)

Đọc

Viết

12:20

13:00

14:50

110 phút

54 câu

TOPIK 4

(150 tr lên)

TOPIK 5

(190 tr lên)

Đọc

15:10

15:20

16:30

70 phút

50 câu

TOPIK 6

(230 tr lên)

 

Kỳ thi

Ngày thi

Ngày Đăng Ký

Ngày Thông Báo Kết Quả

51

Ngày 19 tháng 3

52

Ngày 16 tháng 4

54

Ngày 22 tháng 10

ngày 14/8 ~ 23/8

ngày 30 tháng 11(3h chiều)

55

Ngày 19 tháng 11

ngày 4/9 ~ 13/9

ngày 21 tháng 12(3h chiều)

 

Quốc gia

Địa điểm

Nơi đăng ký

Cách đăng ký

Số điện thoại

Lệ phí thi

Việt Nam

Hà Nội

Trưng đại học quốc tế tại Hà Nội

Đăng ký trc tiếp

0473015339

TOPIK I : 250,000 VND

TOPIK II : 350,000 VND

Thi topik1và2 600,000 VND

Địa Điểm

Kéo Dài T Lê Đc Thọ, Mai Dịch,Cầu Giấy ,Hà Nội

56 Nguyễn Khả Trạc ,Mai Dịch,Cầu Giấy ,Hà Nội

 

Thông Báo Kết Quả

Xem kết quả tại wedside : www.topik.go.kr

 

Khi đăng ký cần có : Ảnh 4 × 6 , Họ và tên bằng tiếng anh, Ngày tháng năm sinh, ,muốn đăng ký thi chng chỉ nào

 

Fanpage Facebook

Tài liệu học tiếng Hàn

Đăng ký để được tư vấn

Gửi thông tin

Liên hệ: 038 392 8269