• Tiếng Việt
  • Địa chỉ
  • 369 Văn Cao- Hải An- Hải Phòng
ĐĂNG KÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYO WON HÀN QUỐC
ĐĂNG KÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYO WON HÀN QUỐC

Trường đại học Kyo Won Hàn Quốc là trường đại học có tiếng thành lập từ lâu đời. Khi các học sinh đến đăng kí thì học phí bao gồm tiền học, tiền nhà ở và tiền ăn. 95% các bạn sinh viên tốt nghiệp tại trường đều được nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ, tìm cho công việc phù hợp.

Fanpage Facebook

Tài liệu học tiếng Hàn

Đăng ký để được tư vấn

Gửi thông tin

Liên hệ: 038 392 8269